Funkcja AQQ_SYSTEM_MAXSTATUSLENGTH
Wtyczka może podać informacje odtyczące nazw obsługiwanych kont, indeksów ikon, i max. długości obsługiwanego statusu opisowego. Dane umiszczone zostaną w oknie zmiany stanu.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_MAXSTATUSLENGTH = "AQQ/System/MaxStatusLength"
Składnia
AQQ_SYSTEM_MAXSTATUSLENGTH // = AQQ/System/MaxStatusLength
wParam = 0
lParam = 0
Result = [0; nie dotyczy; TResultEx = array of Integer gdzie poszczególne wartości zawierają wskaźniki na PPluginMaxStatus]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [0; nie dotyczy; TResultEx = array of Integer gdzie poszczególne wartości zawierają wskaźniki na PPluginMaxStatus]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x