Funkcja AQQ_SYSTEM_THEMEINFO
Patrz AQQ_SYSTEM_THEMESTART. AQQ rozsyła tą notyfikacje gdy jakaś wtyczka zostanie ręcznie włączona np. w ustawieniach AQQ.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_THEMEINFO = "AQQ/System/ThemeStart"
Składnia
AQQ_SYSTEM_THEMEINFO // = AQQ/System/ThemeStart
wParam = [0 brak obramowania; 1 obramowanie aktywne; 2 styl natywny Windows]
lParam = PWideChar (Ścieżka do aktywnej kompozycji wizualnej)
Result = 0

wParam
wParam = [0 brak obramowania; 1 obramowanie aktywne; 2 styl natywny Windows]

lParam
lParam = PWideChar (Ścieżka do aktywnej kompozycji wizualnej)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x