Funkcja AQQ_SYSTEM_GETCURRENTUID
AQQ prosi o zwrot, lub wypełnienie mini struktury aktualnym UID-em, skojarzonym ze wskazaną domeną.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_GETCURRENTUID = "AQQ/System/GetCurrentUID"
Składnia
AQQ_SYSTEM_GETCURRENTUID // = AQQ/System/GetCurrentUID
wParam = PPluginSmallInfo
lParam = PWideChar (domena)
Result = [0 nie dotyczy; PWidechar UID]

wParam
wParam = PPluginSmallInfo

lParam
lParam = PWideChar (domena)

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; PWidechar UID]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x