Funkcja AQQ_SYSTEM_GETCURRENTSHOWTYPE_PATH
O ile wskazany kontakt pochodzi z odpytywanej wtyczki, powinna ona zwrócić ścieżkę do pliku graficznego skojarzonego z aktualnym stanem kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_GETCURRENTSHOWTYPE_PATH = "AQQ/System/GetCurrentShowType/Path"
Składnia
AQQ_SYSTEM_GETCURRENTSHOWTYPE_PATH // = AQQ/System/GetCurrentShowType/Path
wParam = 0
lParam = PWideChar (JID)
Result = [PWideChar ścieżka do pliku graficznego; 0 nie dotyczy]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (JID)

Result (zwrot)
Result = [PWideChar ścieżka do pliku graficznego; 0 nie dotyczy]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x