Funkcja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_DELETE
Informuje o usunięciu źródła powiadomień.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_DELETE = "AQQ/System/NewsSource/Delete"
Składnia
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_DELETE // = AQQ/System/NewsSource/Delete
wParam = PWideChar (źródło)
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = PWideChar (źródło)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x