Funkcja AQQ_SYSTEM_ONLINECHECK
AQQ odpytuje wtyczkę sieciową czy dla wskazanego kontaktu, może nastąpić akcja oznaczoną stałą online (np. ONCHECK_DELETE).
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_ONLINECHECK = "AQQ/System/OnlineCheck"
Składnia
AQQ_SYSTEM_ONLINECHECK // = AQQ/System/OnlineCheck
wParam = PPluginContact
lParam = Integer (stała online )
Result = [0 nie dotyczy; 1 konto połączone + zgoda; 2 konto rozłączone + brak zgody; 3 brak zogdy]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = Integer (stała online )

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; 1 konto połączone + zgoda; 2 konto rozłączone + brak zgody; 3 brak zogdy]
Powiązane stałe (tabela nr.1)
ONCHECK_COPYTO1 Wtyczka zezwala na kopiowanie kontaktów między grupami
ONCHECK_DELETE2 Wtyczka pozwala na usuwanie kontaktów
ONCHECK_MOVETO3 Wtyczka pozwala na przesuwanie kontaktów pomiędzy grupami
ONCHECK_CHANGENAME4 Wtyczka pozwala na zmianę nazwy kontaktu
ONCHECK_SENDMESSAGE5 Wtyczka pozwala na wysyłanie wiadomości
ONCHECK_SENDIMAGE6 Wtyczka pozwala na wysyłkę obrazków
ONCHECK_SETGROUPS7 Wtyczka pozwala na edycje grup
ONCHECK_VCARD8 Wtyczka posiada możliwość edycji wizytówek
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x