Funkcja AQQ_SYSTEM_XMLDEBUG
Podgląda pakietów Jabberowych. Wtyczka może wybiórczo obsłużyć którykolwiek z tych pakietów.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_XMLDEBUG = "AQQ/System/XMLDebug"
Składnia
AQQ_SYSTEM_XMLDEBUG // = AQQ/System/XMLDebug
wParam = PWideChar (XML)
lParam = PPluginXMLChunk
Result = [0 nie dotyczy; 1 pakiet został obsłużony]

wParam
wParam = PWideChar (XML)

lParam
lParam = PPluginXMLChunk

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; 1 pakiet został obsłużony]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x