Funkcja AQQ_SYSTEM_STATECHANGE
AQQ informuję o zmianie stanu jednego z kont sieciowych.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_STATECHANGE = "AQQ/System/StateChange"
Składnia
AQQ_SYSTEM_STATECHANGE // = AQQ/System/StateChange
wParam = 0
lParam = PPluginStateChange
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginStateChange

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x