Funkcja AQQ_SYSTEM_WINDOWEVENT
AQQ informuję o zmianie stanu jednego z otwartych okien.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_WINDOWEVENT = "AQQ/System/WindowEvent"
Składnia
AQQ_SYSTEM_WINDOWEVENT // = AQQ/System/WindowEvent
wParam = 0
lParam = PPluginWindowEvent
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginWindowEvent

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x