Funkcja AQQ_SYSTEM_SETNOTE
AQQ prosi o zmianę stanu wtyczki sieciowej, według podanych danych w strukturze PPluginStateChange.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_SETNOTE = "AQQ/System/SetNote"
Składnia
AQQ_SYSTEM_SETNOTE // = AQQ/System/SetNote
wParam = Integer (0 domyślnie; 1 stałe )
lParam = PPluginStateChange
Result = 0

wParam
wParam = Integer (0 domyślnie; 1 stałe )

lParam
lParam = PPluginStateChange

Result (zwrot)
Result = 0
Powiązane stałe (tabela nr.1)
SETNOTE_ABORT1 wtyczka nie powinna zmieniać opisu, jeżeli to ona wywołała okno zmiany opisu.
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x