Funkcja AQQ_SYSTEM_SMSSEND
Użytkownik wysyła wiadomość SMS.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_SMSSEND = "AQQ/System/SMSSend"
Składnia
AQQ_SYSTEM_SMSSEND // = AQQ/System/SMSSend
wParam = PPluginSMSResult
lParam = PPluginSMS
Result = Integer (stała wyniku wysyłki SMS )

wParam
wParam = PPluginSMSResult

lParam
lParam = PPluginSMS

Result (zwrot)
Result = Integer (stała wyniku wysyłki SMS )
Powiązane stałe (tabela nr.1)
SMS_SEND_OK1 SMS wysłano prawidłowo
SMS_SEND_FAILED2 SMS nie udało się wysłać
SMS_SEND_FAILED_SET3 SMS nie udało się wysłać, błędna konfiguracja
SMS_SEND_FAILED_AUTH4 SMS nie udało się wysłać, brak autoryzacji
SMS_SEND_FAILED_CONNECT5 SMS nie udało się wysłać, brak połączenia
SMS_SEND_FAILED_LIMIT6 SMS nie udało się wysłać, limit wiadomości przekroczono
SMS_SEND_FAILED_TOKEN7 SMS nie udało się wysłać, błędny token
SMS_SEND_FAILED_NOSUPPORT8 SMS nie udało się wysłać, bramka nie obsługuję nr. telefonu
SMS_SEND_FAILED_UNKNOWN9 SMS nie udało się wysłać, przyczyna nieznana
SMS_SEND_OK_SILENT10 SMS wysłano prawidłowo, nie pokazuj komunikatów
SMS_SEND_OK_SILENT_NOENABLE11 SMS wysłano prawidłowo, kontrolki SMS zostają jednak wciąż nieaktywne.
SMS_SEND_FAILED_FILTER12 SMS nie udało się wysłać, wiadomość zawiera niedozwolone znaki/słowa
SMS_SEND_FAILED_TOOLONG13 SMS nie udało się wysłać, wiadomość zbyt długa
SMS_SEND_FAILED_ABORTED14 SMS nie udało się wysłąć, użytkownik wycofał się
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x