Funkcja AQQ_SYSTEM_NOTIFICATIONCLOSED
Informuje o zamknięciu notyfikacji o nowej wiadomości w zasobniku systemowym.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_NOTIFICATIONCLOSED = "AQQ/System/NotificationClosed"
Składnia
AQQ_SYSTEM_NOTIFICATIONCLOSED // = AQQ/System/NotificationClosed
wParam = PWideChar (JID kontaktu)
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = PWideChar (JID kontaktu)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x