Funkcja AQQ_SYSTEM_SMSCONFIG
Użytkownik uruchomił konfigurator wskazanej bramki SMS.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_SMSCONFIG = "AQQ/System/SMSConfig"
Składnia
AQQ_SYSTEM_SMSCONFIG // = AQQ/System/SMSConfig
wParam = Integer (wew. ID bramki)
lParam = 0
Result =

wParam
wParam = Integer (wew. ID bramki)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result =
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x