Funkcja AQQ_SYSTEM_QUERYEX
AQQ prosi o wypełnienie struktury sprawdzającej stan danego konta. Stała sprawdzająca w tym wypadku, to zazwyczaj zawsze AQQ_QUERY_NETWORKSTATE.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_QUERYEX = "AQQ/System/QueryEx"
Składnia
AQQ_SYSTEM_QUERYEX // = AQQ/System/QueryEx
wParam = PPluginStateChange
lParam = Integer (stała sprawdzająca )
Result = [0 błąd; 1 wypełniono PPluginStateChange]

wParam
wParam = PPluginStateChange

lParam
lParam = Integer (stała sprawdzająca )

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 wypełniono PPluginStateChange]
Powiązane stałe (tabela nr.2)
AQQ_QUERY_STATE15 Obsługa stanów
AQQ_QUERY_NOTE16 Obsługa opisów
AQQ_QUERY_ONLINE17 Obsługa stanu połączonego
AQQ_QUERY_FFC18 Obsługa stanu - chętny do rozmowy
AQQ_QUERY_AWAY19 Obsługa stanu oddalonego
AQQ_QUERY_XA20 Obsługa stanu nieobecnego
AQQ_QUERY_DND21 Obsługa stanu nie przeszkadzać
AQQ_QUERY_OFFLINE22 Obsługa stanu rozłączonego
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x