Funkcja AQQ_SYSTEM_QUERY
AQQ odpytuje, czy dla wskazanego kontaktu, można wykonać akcje oznaczoną stałą sprawdzającą (np. AQQ_QUERY_SENDFILE).
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_QUERY = "AQQ/System/Query"
Składnia
AQQ_SYSTEM_QUERY // = AQQ/System/Query
wParam = PPluginContact
lParam = Integer (stała sprawdzająca )
Result = [0 zgoda/lub nie dotyczy; 1 akcja zablokowana]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = Integer (stała sprawdzająca )

Result (zwrot)
Result = [0 zgoda/lub nie dotyczy; 1 akcja zablokowana]
Powiązane stałe (tabela nr.2)
AQQ_QUERY_STATE15 Obsługa stanów
AQQ_QUERY_NOTE16 Obsługa opisów
AQQ_QUERY_ONLINE17 Obsługa stanu połączonego
AQQ_QUERY_FFC18 Obsługa stanu - chętny do rozmowy
AQQ_QUERY_AWAY19 Obsługa stanu oddalonego
AQQ_QUERY_XA20 Obsługa stanu nieobecnego
AQQ_QUERY_DND21 Obsługa stanu nie przeszkadzać
AQQ_QUERY_OFFLINE22 Obsługa stanu rozłączonego
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x