Funkcja AQQ_SYSTEM_ISAGENTENABLED
AQQ odpytuje, czy dany agent na serwerze obsługuję w danym momencie akcje. Akcja oznaczona jest stałą sprawdzającą, np. AQQ_QUERY_MESSAGE.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_ISAGENTENABLED = "AQQ/System/IsAgentEnabled"
Składnia
AQQ_SYSTEM_ISAGENTENABLED // = AQQ/System/IsAgentEnabled
wParam = PWideChar (jid agenta)
lParam = Integer (stała sprawdzająca #0014)
Result = [0 agent aktywny; 1 agent nie aktywny]

wParam
wParam = PWideChar (jid agenta)

lParam
lParam = Integer (stała sprawdzająca #0014)

Result (zwrot)
Result = [0 agent aktywny; 1 agent nie aktywny]
Powiązane stałe (tabela nr.1)
AQQ_QUERY_DELETE1 Można usunąć kontakt/grupę
AQQ_QUERY_MESSAGE2 Można wysłać wiadomość
AQQ_QUERY_SENDFILE3 Można wysłaać plik
AQQ_QUERY_AUTHREQUEST4 Można wysłać prośbę o subskrypcję
AQQ_QUERY_SENDPIC5 Można wysłać obrazek
AQQ_QUERY_AUTH6 Można ustawiać subskrypcje
AQQ_QUERY_CANCELAUTH7 Można wycofać subskrypcje
AQQ_QUERY_SMS8 Można wysyłać SMS
AQQ_QUERY_VCARD9 Można edytować wizytówkę
AQQ_QUERY_ARCHIVE10 Można korzystać z archiwum wiadomości
AQQ_QUERY_NETWORK11 Zastąpione przez AQQ_QUERY_NETWORKSTATE
AQQ_QUERY_HAVEVCARD12 Kontakt posiada wizytókę
AQQ_QUERY_ATTENTION13 Można prosić o uwagę
AQQ_QUERY_NETWORKSTATE14 Stan połączenia
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x