Funkcja AQQ_FUNCTION_SHOWINFO
Informuje o próbie wyświetlenia chmurki informacyjnej. Można ją zablokować zwracając wartość 1.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_SHOWINFO = "AQQ/Function/ShowInfo"
Składnia
AQQ_FUNCTION_SHOWINFO // = AQQ/Function/ShowInfo
wParam = 0
lParam = PPluginShowInfo
Result = [0 ok; 1 blokada wyświetlenia]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginShowInfo

Result (zwrot)
Result = [0 ok; 1 blokada wyświetlenia]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x