Funkcja AQQ_CONTACTS_SETINVISIBLE
Informuje wtyczkę, że użytkownik chcę być niewidoczny dla wybranego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SETINVISIBLE = "AQQ/Contacts/SetInvisible"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SETINVISIBLE // = AQQ/Contacts/SetInvisible
wParam = Integer (0 wyłącz; 1 włącz)
lParam = PWideChar (jid)
Result = 0

wParam
wParam = Integer (0 wyłącz; 1 włącz)

lParam
lParam = PWideChar (jid)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x