Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHSELECTED
Informuje, że wskazany kontakt jest zaznaczony na liście kontaktów. Wymaga wcześniejszego użycia funkcji AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHSELECTED.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHSELECTED = "AQQ/Contacts/Buddy/FetchSelected"
Składnia
AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHSELECTED // = AQQ/Contacts/Buddy/FetchSelected
wParam = 0
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x