Funkcja AQQ_CONTACTS_VALIDATEJID
AQQ pyta wtyczkę do której przynależy kontakt, czy podany JID jest zgodny ze standardami sieci którą ta wtyczka obsługuję (np. same liczby)
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_VALIDATEJID = "AQQ/Contacts/ValidateJID"
Składnia
AQQ_CONTACTS_VALIDATEJID // = AQQ/Contacts/ValidateJID
wParam = 0
lParam = PWideChar (jid)
Result = [0 domyślnie; 1 blokada lub własna obsługa zdarzenia]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (jid)

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; 1 blokada lub własna obsługa zdarzenia]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x