Funkcja AQQ_CONTACTS_ATTENTION
Wskazany kontakt prosi użytkownika o uwagę.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ATTENTION = "AQQ/Contacts/Attention"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ATTENTION // = AQQ/Contacts/Attention
wParam = PPluginContact
lParam = PPluginMessage
Result = [0 domyślnie; 1 blokada lub własna obsługa zdarzenia]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = PPluginMessage

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; 1 blokada lub własna obsługa zdarzenia]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x