Funkcja AQQ_CONTACTS_RESETAVATAR
AQQ prosi o zresetowanie awatara dla wskazanego kontaktu (należy go pobrać od nowa).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_RESETAVATAR = "AQQ/Contacts/ResetAvatar"
Składnia
AQQ_CONTACTS_RESETAVATAR // = AQQ/Contacts/ResetAvatar
wParam = PPluginContact
lParam = 1
Result = 0

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = 1

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x