Funkcja AQQ_CONTACTS_STATUSCAPTION
AQQ prosi o podanie stanu kontaktu w formie tekstowej dla podanego kontaktu (np. Połączony).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_STATUSCAPTION = "AQQ/Contacts/StatusCaption"
Składnia
AQQ_CONTACTS_STATUSCAPTION // = AQQ/Contacts/StatusCaption
wParam = PPluginContact
lParam = 0
Result = [0 domyślnie; PWideChar stanu kontaktu w formie tekstowej]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; PWideChar stanu kontaktu w formie tekstowej]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x