Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABIMAGE
Informuje o zmianie ikony zakładki w otwartym oknie rozmowy.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABIMAGE = "AQQ/Contacts/Buddy/TabImage"
Składnia
AQQ_CONTACTS_BUDDY_TABIMAGE // = AQQ/Contacts/Buddy/TabImage
wParam = Integer (nowy indeks ikony)
lParam = PPluginContact
Result = [0 ok; Integer nowa indeks ikony]

wParam
wParam = Integer (nowy indeks ikony)

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0 ok; Integer nowa indeks ikony]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x