Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHALLTABS
Informuje, że taka zakładka w oknie rozmowy jest otwarta. Wymaga wcześniejszego użycia funkcji AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHALLTABS.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHALLTABS = "AQQ/Contacts/Buddy/FetchAllTabs"
Składnia
AQQ_CONTACTS_BUDDY_FETCHALLTABS // = AQQ/Contacts/Buddy/FetchAllTabs
wParam = Integer (uchwyt okna)
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = Integer (uchwyt okna)

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x