Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_FORMACTIVATE
Informacja o aktualnie aktywnym oknie, i jaki kontakt w tym oknie jest aktywny obecnie.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_BUDDY_FORMACTIVATE = "AQQ/Contacts/Buddy/FormActive"
Składnia
AQQ_CONTACTS_BUDDY_FORMACTIVATE // = AQQ/Contacts/Buddy/FormActive
wParam = Integer (uchwyt okna)
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = Integer (uchwyt okna)

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x