Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_CLOSETABMESSAGE
Informacja o aktualnie zamykanej zakładce w oknie rozmowy - i o nie wysłanej wiadomości której użytkownik nie wysłał. Jeżeli wiadomość jest pusta - notyfikacja nie wystąpi.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_BUDDY_CLOSETABMESSAGE = "AQQ/Contacts/Buddy/CloseTabMessage"
Składnia
AQQ_CONTACTS_BUDDY_CLOSETABMESSAGE // = AQQ/Contacts/Buddy/CloseTabMessage
wParam = PWideChar (wiadomość)
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = PWideChar (wiadomość)

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x