Funkcja AQQ_CONTACTS_BUDDY_ACTIVETAB
Informacja o aktualnie wybranej zakładce w oknie rozmowy.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_BUDDY_ACTIVETAB = "AQQ/Contacts/Buddy/ActiveTab"
Składnia
AQQ_CONTACTS_BUDDY_ACTIVETAB // = AQQ/Contacts/Buddy/ActiveTab
wParam = Integer (uchwyt okna)
lParam = PPluginContact
Result = 0

wParam
wParam = Integer (uchwyt okna)

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x