Funkcja AQQ_CONTACTS_GETVCARD
AQQ prosi o pobranie wizytówki kontaktu z serwera, przy zwrocie danych należy uwzględnić ID podane przez AQQ.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_GETVCARD = "AQQ/Contacts/GetVCard"
Składnia
AQQ_CONTACTS_GETVCARD // = AQQ/Contacts/GetVCard
wParam = PWideChar (ID)
lParam = PPluginContact
Result = [0 nie dotyczy; 1 ok]

wParam
wParam = PWideChar (ID)

lParam
lParam = PPluginContact

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x