Funkcja AQQ_CONTACTS_CHANGENAME
AQQ informuje o zmianie pseudonimu kontaktu. Wtyczka do której przynależy kontakt powinna uaktualnić pseudonim.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_CHANGENAME = "AQQ/Contacts/ChangeName"
Składnia
AQQ_CONTACTS_CHANGENAME // = AQQ/Contacts/ChangeName
wParam = PWideChar (nowy pseudonim)
lParam = PPluginContact ID
Result = 0

wParam
wParam = PWideChar (nowy pseudonim)

lParam
lParam = PPluginContact ID

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x