Funkcja AQQ_SYSTEM_CURRENTSONG
Zwracamy piosenkę/utwór który jest aktualnie odgrywany.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_CURRENTSONG = "AQQ/System/CurrentSong"
Składnia
AQQ_SYSTEM_CURRENTSONG // = AQQ/System/CurrentSong
wParam = 0
lParam = PPluginSong
Result = [0 nie dotyczy; 1 ok]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginSong

Result (zwrot)
Result = [0 nie dotyczy; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x