Funkcja AQQ_SYSTEM_PRECONFIG
Jeżeli wtyczka sieciowa obsługuje wskazaną sieć w parametrze wParam, powinna uruchomić się jej konfiguracja.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_PRECONFIG = "AQQ/System/PreConfig"
Składnia
AQQ_SYSTEM_PRECONFIG // = AQQ/System/PreConfig
wParam = PWidechar (identyfikator sieci)
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = PWidechar (identyfikator sieci)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x