Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SENDPIC
Rozpoczyna wysyłkę obrazka do wskazanego kontaktu. Musi on istnieć w otwartym oknie rozmowy.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SENDPIC = "AQQ/Contacts/SendPic"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SENDPIC // = AQQ/Contacts/SendPic
wParam = PPluginContact
lParam = PWideChar (ścieżka do pliku)
Result = [0 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = PWideChar (ścieżka do pliku)

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x