Notyfikacja AQQ_CONTACTS_GETHTMLSTATUS
Funkcja pozwala pobrać wygląd statusu wskazanego kontaktu na liście w formie HTML.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_GETHTMLSTATUS = "AQQ/Contacts/GetHTMLStatus"
Składnia
AQQ_CONTACTS_GETHTMLSTATUS // = AQQ/Contacts/GetHTMLStatus
wParam = PPluginContact
lParam = 0)
Result = [0 błąd; PWideChar sformatowany aktualny status HTML użytkownika na liście]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = 0)

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; PWideChar sformatowany aktualny status HTML użytkownika na liście]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x