Notyfikacja AQQ_CONTACTS_REQUESTLIST
Funkcja wywołuje enumeracje listy kontaktów. Kolejne kontakty są wysyłane przy pomocy notyfikacji AQQ_CONTACTS_REPLYLIST.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_REQUESTLIST = "AQQ/Contacts/RequestList"
Składnia
AQQ_CONTACTS_REQUESTLIST // = AQQ/Contacts/RequestList
wParam = Integer (ID wywołania, proszę generować przy pomocy systemowej funkcji WinAPI GetTickCount)
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = Integer (ID wywołania, proszę generować przy pomocy systemowej funkcji WinAPI GetTickCount)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x