Notyfikacja AQQ_CONTACTS_ADDLINEINFO
Pozwala dodać informacje HTML do okna rozmowy z kontaktem.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ADDLINEINFO = "AQQ/Contacts/AddLineInfo"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ADDLINEINFO // = AQQ/Contacts/AddLineInfo
wParam = PPluginContact
lParam = PPluginMicroMsg
Result = [0 - ok; 1 - brak otwartej rozmowy ze wskazanym kontaktem]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = PPluginMicroMsg

Result (zwrot)
Result = [0 - ok; 1 - brak otwartej rozmowy ze wskazanym kontaktem]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x