Notyfikacja AQQ_CONTACTS_ACKMSG
Stan wiadomości o podanym ID został zmieniony np. wiadomość została doręczona
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_ACKMSG = "AQQ/Contacts/AckMsg"
Składnia
AQQ_CONTACTS_ACKMSG // = AQQ/Contacts/AckMsg
wParam = Integer [AckId]
lParam = Integer [stała typu stanu doręczenia SMS ]
Result = 0

wParam
wParam = Integer [AckId]

lParam
lParam = Integer [stała typu stanu doręczenia SMS ]

Result (zwrot)
Result = 0
Powiązane stałe (tabela nr.1)
SMS_STATUS_FAILED0 SMS nie wysłany
SMS_STATUS_OK1 SMS wysłany
SMS_STATUS_DELIVERED2 SMS dostarczono
SMS_STATUS_NOTDELIVERED3 SMS nie dostarczony
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x