Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SENDMSG
Wysyła wiadomość tekstową do wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SENDMSG = "AQQ/Contacts/SendMsg"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SENDMSG // = AQQ/Contacts/SendMsg
wParam = PPluginContact
lParam = PPluginMessage
Result = [0 domyślnie; Integer ID wiadomości > 100]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = PPluginMessage

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; Integer ID wiadomości > 100]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x