Notyfikacja AQQ_CONTACTS_DESTROYDOMAIN
Usuwa z widocznej listy kontaktów kontakty ze wskazanej domeny.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_DESTROYDOMAIN = "AQQ/Contacts/DestroyDomain"
Składnia
AQQ_CONTACTS_DESTROYDOMAIN // = AQQ/Contacts/DestroyDomain
wParam = 0
lParam = PwideChar (domena np. @aqq.eu)
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PwideChar (domena np. @aqq.eu)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x