Notyfikacja AQQ_SYSTEM_MSGCOMPOSING
Zmiana w funkcji "pisaka" dla wskazanego rozmówcy.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_MSGCOMPOSING = "AQQ/System/MsgComposing"
Składnia
AQQ_SYSTEM_MSGCOMPOSING // = AQQ/System/MsgComposing
wParam = PPluginContact
lParam = PPluginChatState
Result = [0 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = PPluginContact

lParam
lParam = PPluginChatState

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x