Notyfikacja AQQ_CONTACTS_HAVE_BAN
Sprawdza czy dany JID jest na liście zablokowanych.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_HAVE_BAN = "AQQ/Contacts/Have/Ban"
Składnia
AQQ_CONTACTS_HAVE_BAN // = AQQ/Contacts/Have/Ban
wParam = 0
lParam = PWideChar (jid)
Result = [0 kontakt bez bana; 1 kontakt ma bana]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (jid)

Result (zwrot)
Result = [0 kontakt bez bana; 1 kontakt ma bana]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x