Notyfikacja AQQ_CONTACTS_GET_SIMPLEINFO
Funkcja wyparta przez AQQ_CONTACTS_FILLSIMPLEINFO. Pobiera dane na temat wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_GET_SIMPLEINFO = "AQQ/Contacts/Get/SimpleInfo"
Składnia
AQQ_CONTACTS_GET_SIMPLEINFO // = AQQ/Contacts/Get/SimpleInfo
wParam = 0
lParam = PWideChar (jid)
Result = PPluginContactSimpleInfo

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (jid)

Result (zwrot)
Result = PPluginContactSimpleInfo
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x