Notyfikacja AQQ_CONTACTS_REQUESTBUDDY
Pobiera dane na temat wskazanego kontaktu.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_REQUESTBUDDY = "AQQ/Contacts/RequestBuddy"
Składnia
AQQ_CONTACTS_REQUESTBUDDY // = AQQ/Contacts/RequestBuddy
wParam = Integer (ID konta)
lParam = PWideChar (jid)
Result = [0 brak błędu; 1 błąd, dane nie zostaną zwrócone]

wParam
wParam = Integer (ID konta)

lParam
lParam = PWideChar (jid)

Result (zwrot)
Result = [0 brak błędu; 1 błąd, dane nie zostaną zwrócone]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x