Notyfikacja AQQ_CONTACTS_SET_SIMPLEINFO
Funkcja zmienia dane na temat wskazanego kontaktu (JID).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_SET_SIMPLEINFO = "AQQ/Contacts/Set/SimpleInfo"
Składnia
AQQ_CONTACTS_SET_SIMPLEINFO // = AQQ/Contacts/Set/SimpleInfo
wParam = 0
lParam = PPluginContactSimpleInfo
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContactSimpleInfo

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x