Notyfikacja AQQ_CONTACTS_FILLSIMPLEINFO
Funkcja uzupełnia w podanej strukturze dane na temat wskazanego kontaktu (JID).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTACTS_FILLSIMPLEINFO = "AQQ/Contacts/FillSimpleInfo"
Składnia
AQQ_CONTACTS_FILLSIMPLEINFO // = AQQ/Contacts/FillSimpleInfo
wParam = 0
lParam = PPluginContactSimpleInfo
Result = [0 brak kontaktu; 1 dane uzupełnione z pliku; 2 dane uzupełnione]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginContactSimpleInfo

Result (zwrot)
Result = [0 brak kontaktu; 1 dane uzupełnione z pliku; 2 dane uzupełnione]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x