Notyfikacja AQQ_CONTROLS_FORM_GETMODALRESULT
Pobiera wynik modalny okna dialogowego.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_FORM_GETMODALRESULT = "AQQ/Controls/Form/GetModalResult"
Składnia
AQQ_CONTROLS_FORM_GETMODALRESULT // = AQQ/Controls/Form/GetModalResult
wParam = Integer (uchwyt do okna)
lParam = 0
Result = Integer biężący status modalny

wParam
wParam = Integer (uchwyt do okna)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = Integer biężący status modalny
Powiązane stałe (tabela nr.1)
MODALRES_NONE0;
MODALRES_OK1;
MODALRES_CANCEL2;
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x