Notyfikacja AQQ_CONTROLS_FORM_CONTROL
Zmienia stan widoczności okna.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_FORM_CONTROL = "AQQ/Controls/Form/Control"
Składnia
AQQ_CONTROLS_FORM_CONTROL // = AQQ/Controls/Form/Control
wParam = PPluginControl
lParam = Integer (stała akcji )
Result = [0 błąd; 1 ok; Integer uchwyt do kontrolki jeżeli jest; PPluginControl jeżeli korzystamy z CONTROL_ACTION_GET]

wParam
wParam = PPluginControl

lParam
lParam = Integer (stała akcji )

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok; Integer uchwyt do kontrolki jeżeli jest; PPluginControl jeżeli korzystamy z CONTROL_ACTION_GET]
Powiązane stałe (tabela nr.1)
CONTROL_ACTION_CREATE0;
CONTROL_ACTION_DESTROY1;
CONTROL_ACTION_SET2;
CONTROL_ACTION_GET3;
CONTROL_ACTION_SETFOCUS4;
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x