Notyfikacja AQQ_CONTROLS_FORM_VISIBLE
Zmienisa stan widoczności okna.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_FORM_VISIBLE = "AQQ/Controls/Form/Destroy"
Składnia
AQQ_CONTROLS_FORM_VISIBLE // = AQQ/Controls/Form/Destroy
wParam = Integer (uchwyt do okna)
lParam = [0 ukryj; 1 pokaż; 2 pokaż modalnie]
Result = 0

wParam
wParam = Integer (uchwyt do okna)

lParam
lParam = [0 ukryj; 1 pokaż; 2 pokaż modalnie]

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x