Notyfikacja AQQ_CONTROLS_FORM_CREATE
Tworzy nowe okno dialogowe.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_FORM_CREATE = "AQQ/Controls/Form/Create"
Składnia
AQQ_CONTROLS_FORM_CREATE // = AQQ/Controls/Form/Create
wParam = PPluginForm
lParam = 0
Result = [0 błąd; Integer uchwyt do stowrzonego okna]

wParam
wParam = PPluginForm

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; Integer uchwyt do stowrzonego okna]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x