Notyfikacja AQQ_CONTROLS_DESTROYPOPUPMENUITEM
Funkcja służy do niszczenia wskazanego elementu w menu typu PopUp.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_DESTROYPOPUPMENUITEM = "AQQ/Controls/DestroyPopUpMenuItem"
Składnia
AQQ_CONTROLS_DESTROYPOPUPMENUITEM // = AQQ/Controls/DestroyPopUpMenuItem
wParam = 0
lParam = PPluginAction
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginAction

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x